Programski odbor

  1. Naslovna
  2. Programski odbor

Neuroradiologija:
Krešimir Dolić

Abdominalna radiologija:
Damir Miletić

Torakalna radiologija:
Ante Marušić

Kardijalna radiologija:
Maja Hrabak Paar

Radiologija dojke:
Boris Brkljačić, Maja Prutki

Interventna radiologija:
Slavica Kovačić, Vinko Vidjak

Pedijatrijska radiologija:
Goran Roić, Ana Tripalo Batoš

Zaštita od zračenja:
Jelena Popić

Osteomuskularna radiologija:
Gordana Ivanac, Igor Borić

Urogenitalna radiologija:
Ivo Sjekavica, Iva Bušić Pavlek

Umjetna inteligencija:
Ivo Dumić Čule

Forenzička radiologija i paleoradiologija
Mislav Čavka

Program radioloških tehnologa:
Velimir Karadža, Andrija Čop